Analogový fotoaparát / Analog Lomography Camera Diana+ Skladem

Celoplastová Diana je kult. Její historie sahá do raného roku 1960. Legendární a proslulá pro snivé a zářivé obrazy, které dokáže vykouzlit. Nová Diana+ je věrná reprodukce klasické Diany - s doplněním několika nových rysů.

Plastová čočka 75 mm, 2 vestavitelné rámečky pro volbu poměru stran snímku a ruční ostření odhadem vzdálenosti - to vše je punc původní Diany. Fotografování je možné nejen za běžných světelných podmínek, ale i za podmínek horších, kdy je možné pomocí pojistky (vkládající se do zarážky spouště) a tím dosáhnout i dlouhých expozičních časů.

Výběr rychlosti závěrky mezi N pro den či momentky a B pro neomezený čas. Možnost volba plochy pro expozici na svitek buď 12 snímku (5,2 x 5,2 cm), nebo 16 (4,2 x 4,2 cm). Možnost mnohonásobné expozice.

Filmový materiál (formát): 120 (svitek)
Formát snímku: čtverec
Ohnisková vzdálenost:
75 mm
Dostupná nastavení ISO:
Žádná úprava ISO
Vícenásobná expozice:
Ano
Držák na stativ:
Ano
Spouštěcí kabel rychlosti závěrky:
Ne
Popruh na krk:
Ano


Vratná záloha při vypůjčení: 100 Kč

Věc může být půjčena i na jinou dobu než 1 týden. V takovém případě si ji půjč na týden a do poznámky (nebo e-mailu) napiš svůj požadavek.

________

All-plastic Diana is a cult. Its history dates back to the early 1960s. Legendary and famous for its dreamy and vibrant images it can conjure. The new Diana + is a faithful reproduction of the classic Diana - with the addition of several new features.

75 mm plastic lens, 2 built-in frames for selecting the aspect ratio of the image and manual focusing by estimating the distance - all this is the hallmark of the original Diana. Diana +'s options can be expanded, thanks to accessories that include, among other things, lens attachments. Shooting is possible not only under normal lighting conditions, but also under worse conditions, when it is possible to lock the shutter with the help of a fuse (inserted into the shutter stop) and thus achieve long exposure times.

Select a shutter speed between N for day or snapshot and B for unlimited time. Option to select an area for exposure on a roll of either 12 images (5.2 x 5.2 cm) or 16 (4.2 x 4.2 cm). Possibility of multiple exposure.

Film material (format): 120 (roll)
Image format:
square
Focal Length: 75 mm
Available ISO Settings: No ISO Adjustment
Multiple Exposure:
Yes
Tripod Mount:
Yes
Cable Release:
No
Neck Strap: Yes


Refundable deposit for borrowing: 100 CZK

The item can be also lent for other lenght than 1 week. In such case, borrow it for 1 week and write a comment (or send an e-mail) with your request.

Doscrolloval/a jsi až sem? Napiš nám, co ti v katalogu chybí.