Malý princ Braillovým písmem / Little prince in Braille letters Skladem

Malý princ - kniha v Braillově písmu
Kultovní kniha v provedení pro nevidomé. Víš, jaká výzva je přečíst i kdyby jeden odstavec Braillovým písmem? Zažij a uvidíš!

_____


Little Prince - Book in Braille
Cult book - version for blind people. Do you know what challenge it is to read even one paragraph in Braille letters? Try it!

________

Vratná záloha při vypůjčení: 100 / Refundable deposit for borrowing: 100 CZK

Věc může být půjčena i na jinou dobu než 1 týden. V takovém případě si ji půjč na týden a do poznámky (nebo e-mailu) napiš svůj požadavek.

The item can be also lent for other length than 1 week. In such case, borrow it for 1 week and write a comment (or send an e-mail) with your request.